คู่มือการใช้งาน Flash Media Live Encoder (FMLE)

ขอขอบคุณ SmileHost.Asia ผู้จัดทำคู่มือ
OnlineMedia.In.Thได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่

Download โปรแกรม Flash Media Live Encoder (for Windows) และ โปรแกรม Flash Media Live Encoder (for Mac)