คู่มือ Open Broadcaster Software (OBS)

ขอขอบคุณ SmileHost.Asia ผู้จัดทำคู่มือ
OnlineMedia.In.Thได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่

หมายเหตุ หากลูกค้าต้องการใช้งานโปรแกรม OBS สำหรับถ่ายทอด Flash Streaming กรุณาแจ้งทีมงาน หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
สำหรับโปรแกรม OBS นี้จำเป็นต้องใช้ DirectX ร่วมด้วย หากยังไม่ได้ติดตั้ง ดาวน์โหลดได้ที่ https://obsproject.com/go/dxwebsetup
ดาวน์โหลดโปรแกรม OBS ได้ที่ http://obsproject.com/